Toiviaiset

Suku Karjalan meren rantamilta

 Näkökohtia Toiviaisten sukunimen muodostuksesta

 
”aihetta aprikointiin”

Toiviaisten sukuseuran nimikysymyksistä käytiin viime vuosituhannen loppukymmeninä
vilkastakin keskustelua, joka päätyi sukukirjan ilmestyessä 1998 siihen sisältyvään Martti
Toiviaisen kirjoitukseen Toiviainen-nimen alkuperä ja merkitys.
Kirjoittaja päättää teorioiden esittelyn toteamukseen: ”Siinä nuo kaksi nimemme synnyn selitystä.

Kolmatta tuskin kaipaamme. Onhan näissä kahdessakin aihetta aprikointiin, millainen oli mies, jonka jälkeläinen kantaa sukunimeä Toiviainen”. Työstäessäni neliosaiseksi muodostunutta Karjala-trilogiaani jouduin paneutumaan Karjalakirjallisuuteen
melkoisen laajasti ja syvästi hyväksikäyttäen viimeisimpiin tutkimustuloksiin
pohjautuvia teoksia. Se on pitänyt Martti Toiviaisen toivoman ”aprikoinnin” elossa. Mitään uutta yksiselitteistä asiakirjaa, joka avaisi sukunimemme synnyn, ei ole löydetty. Sen sijaan tulkintahorisontit ovat monipuolistuneet ja tarjoavat ”aprikointiin” uusia mahdollisuuksia.

Prof. Heikki Kirkinen toteaa kirjassaan Bysantin perinne ja Suomi Karjalan esihistorian ongelmista seuraavaa :

”Karjalan alkukehityksen ja karjalaisten alkuperän ongelmaa ei voida ratkaista minkään yhden tai edes kahden tieteen avulla, vaan se vaatii laaja-alaista monitieteistä synteesiä… ei edes arkeologisen aineiston analyysi riitä, vaan mukaan on otettava kielitieteelliset, antropologiset, kansatieteelliset, folkloristiset ja historialliset taustatiedot ja vertailut, jotta objektiivinen kokonaiskuva (allev. VPT) alkaisi hahmottua. Kyseessä on siis tuhansien vuosien taustatekijät”.

Moninaiset tulkintahorisontit ovat siis käytettävissämme ja niiden valossa on mahdollista herättää uusiakin kysymyksiä, jotta ”aprikointi pysyisi elossa” myös ja ennen kaikkea sukumme piirissä.
Lue lisää aiheestä tästä

Viimeiset uutiset ja muutokset sivuilla

Kirjaudu

Vierailijat

© 2009-2018 by GPIUTMD